Osnovna podela kamionskih guma prema poziciji na kamionu:

– Upravljačka osovina (Front,Steer)
– Pogonska osovina (Driver)
– Prikolična osovina (Trailers)
– Bilo koja osovina , za sve pozicije ( Z ,U )