Kako da znate koliko je guma stara?

Na bočnoj strani svake gume nalazi se DOT oznaka.

Ova oznaka može vam reći mnogo toga o gumi, čak i to u kojoj je fabrici napravljena. Međutim, najvažnija informacija svakako je datum kada je guma proizvedena.

Uglavnom se ova informacija nalazi na kraju DOT oznake i sadrži četiri broja.

Često se navodi da guma ne bi trebalo da bude starija od šest godina, od trenutka proizvodnje do momenta kupovine. Stručna mišljenja se razlikuju od zemlje do zemlje, međutim, guma gubi svojstva i na kvalitetu tokom vremena, bez obzira da li je korišćena ili ne.

Kako čitati DOT oznaku?

Od 2009. godine, datum na gumi prikazan je u formi četiri cifre koje se nalaze na kraju DOT oznake. Prve dve cifre kažu u kojoj nedelji, a druge dve u kojoj godini je guma proizvedena.

Na primer, broj 3616 označava da je guma proizvedena u 36. nedelji 2016. godine.

Ukoliko na gumi vidite trocifren broj, oprezno. DOT oznaka od tri cifre znači da je guma proizvedena pre 2000. godine – dakle, zaobiđite je u širokom luku jer vam je bezbednost na prvom mestu.

Stariji DOT ne znači obavezno da je guma lošija

Naprotiv. Sve dok je guma mlađa od šest godina, ona se može bez problema koristiti. Gume sa starijim DOT-om, a pri tome mislimo na gume proizvedene recimo 2011. ili 2010. godine, ne predstavljaju nikakvu opasnost za vozača, jer se i dalje mogu koristiti.

One imaju sva svojstva kao i guma proizvedena ove godine, ali joj je cena, upravo zbog godine proizvodnje, niža. Tako da, ukoliko želite da uštedite novac, a da pazarite neku jaču gumu, guma sa malo starijim DOT-om je pravi izbor