Od 1. novembra 2012. godine, nova etiketa EU za pneumatike pruža važne informacije o bezbednosnim i ekološkim aspektima pneumatika. Ove etikete se uvode radi poboljšanja kvaliteta informacija za kupce u mestu prodaje.

Etiketa sadrži tri karakteristike, a to su :

  • kočenje po mokroj podlozi ( prijanjanje gume na mokrom ) – pokazuje prianjanje gume za tlo pri mokroj podlozi.  Što je put kočenja kraći, to je klasa bolja. Ocene su od “ A do G“

  • efikasnost potrošnje goriva- što je otpor pri kotrljanju manji to je manja i potrošnja goriva. Ocena se izražava u klasama od “ A do G“.

  • nivo buke koju guma proizvodi – simbol zvučnika stoji zbog emisije buke koji guma proizvodi, kada se kotrlja po površini puta. Ta emisija se obično izražava u decibelima ( db) mernoj jedinic. Buka gume utiče na ukupnu glasnoću vozila, i utiče ne samo na udobnost tokom vožnje automobila već i na buku životne sredine. Što je simbol crnih zvučnih talasa veći, to je guma i glasnija. Ukoliko stoji 3 crna zvučna talasa- velika emisija buke, 2 crna zvučna talasa-srednja emisija buke, 1 crni zvučni talas- najniži nivo buke