Pumpanje guma azotom je nova tehnologija koja je preuzeta iz avionskog saobracaja . Azot je gas koji nije zapaljiv i potpuno je bezopasan za okolinu.

Prednosti pumpanja guma azotom su:

  • duži vek trajanja gume;

  • manja potrošnja goriva;

  • veća sigurnost.

Smesa azota za pumpanje guma se sastoji od :

  • 98% azota;

  • 2% kiseonika i ostalih gasova.

Azot je termički stabilniji i samim tim guma se sporije zagreva i manja je verovatnoća zapaljenja gume. Na taj način je to prednost pri velikim brzinama ili dugim letnjim vožnjama. Zbog manje količine kiseonika smanjen je i proces korozije u unutršnjosti gume, a samim tim i ventila i felne čime se produžava vek trajanja.

Gume pumpane azotom treba kontrolistati na svakih 3-4meseca i preporučujemo vam da to uvek radite na istom mestu.