Guma na automobilu je jedini deo koji povezuje auto sa podlogom (tlom). Njene osnovne funkcije su :

  • da drži tovar (nosivost) ;

  • da prenese torzioni momenat ( silu kočenja i silu okretanja motora na tlo);

  • da apsorbuje udar sa preprekama na putu;

  • da pruža dobro upravljanje;

  • da ima mali otpor pri vožnji.

Točak je sastavljen od sledećih delova : pneumatik (guma),naplatak (felna), venitil i vazduh ili azot. Kod putničke gume terminološki sastav je sledeći : gazeći sloj (šara), bok gume, stopa gume (prsten), inerlajner(unutrašnji hermatirajući sloj gume), karakasno platno, platna krune. Postoje dve vrste gume i to : radijalne i dijagonalne.

Radijalne gume imaju kroz celu gumu jedno platno koje ide od prstena do prstena u jednom sloju sa savijenim završetkom kod prstena. Radijalna guma ima još platne krune ispod gazećeg sloja dva ili više, koje se sa karakasnim platnom ukrštaju dijagonalno i čine gledajući odozgo trougao.

Karakasno platno je glavni vezujući deo (kostur) gume koje je postavljeno u odnosu na gazeći deo pod pravim uglom. Karakasno platno je sastavljeno od paralelnih niti platna kod putnčkih guma. Platna krune kod putničkih guma su niti tkanine ili žičane.

Dijagonalne gume u odnosu na radijalne gume imaju osnovnu razliku samo u karakasu. One imaju dva ili više platna prepletena odnosno ukrštena dijagonalno od prstena do prstena.

Radijalna guma pri eksplataciji se manje haba i duže traje. Ona se savija pod teretom i krivini samo po bokovima, dok protektur (gazeći sloj) ostaje čvrsto na tlu. A dijagonalna guma u eksplataciji se cela savija i mnogo manje traje i sve je ređe u upotrebi. Asimetrične gume imaju do pola protektora jednu šaru, a od pola drugačiju. Simetrične gume imaju do pola protektora i od pola istu šaru. Usmerene gume imaju kao kod simetričnih šaru ,samo što je ta šara usmerena. A unutrašnji deo protektora drži gumu na putu, a spoljašnji deo pri skretanju, spoljni deo protektora izbacuje vodu kao i sredina protektora.

Bok gume nosi teret vozila, održava fleksibilnost gume i drži protektor za stopu gume. Stopa gume drži gumu na felni i dihtuje na felnu. Inerlajner je unutrašnji deo gume koji ima hermatizujuće svojstvo i prostire se od stope do stope preko boka gazećeg sloja iznutra.

Svaka guma ima svoje fabričke oznake, dimenzije proizvođača, maksimalni pritisak pumpanja, godinu proizvodnje itd. Obično kod putničkih guma imamo tri mere dimenzije ili dve, na primer : 195/65-15

Ovde prvi broj označava širinu gume, drugi broj označava koliko posto je guma visoka od širine, treći broj označava prečnik od prstena do prstena gledajući sa strane i uvek je izražena u colima (inčima). A ako guma ima date samo dve dimenzije prva je širina, a druga unutrašnji prečnik na primer 7.00 R16. Dok je godina proizvodnje data obično sa četiri cifre. Ako je guma proizvedena od 2000. pa na dalje, a sa tri broja kada je starija. Prva dva broja označavaju nedelju proizvodnje, a druga dva godinu proizvodnje.

Kod gume je veoma važan pritisak u njoj i mora se pridržavati kataloga za pumpanje. A ako nije odgovarajući pritisak u gumi onda može doći do brzog habanja gume i do nestabilnosti vozača. A kada je guma mekša ona se haba sa unutrašnje strane i sa spoljašne strane, a isto slabi karakas i može doći do eksplozije.