0

Nema proizvoda u korpi.

SERVIS

064/833-23-59

Zamena tečnosti

Usluga zamene ulja

Zamena ulja

U zavisnosti od vozila, a u većini slučajeva skoro sva vozila imaju potrebu za podmazivanjem mehaničkih delova, pa se sa tim u vezi u Gumapromet-u vrši zamena ulja u motoru, tzv. motornog ulja. U našoj ponudi se nalazi velika ponuda svih svetskih i domaćih proizvođača motornih ulja.

Takođe vršimu zamenu i ulja u diferencijalu (menjaču), menjačko ulje (hipoidno ulje), kočione tečnosti za sistem za kočenje, rashladne tečnosti (antifrizi) za hladnjake vozila, ulje za rashladni sistem vozila (klime), masti za podmazivanje metalnih sklopova.

U procesu zamene ulja rukuje se sa otpadnim uljem na način tako da se ne ugrožava životna sredina. Otpadno ulje se skladišti u za to predviđenje posude, a nakon toga otprema na dalju preradu, tj. rerafinaciju.